BALTIC RISING STARS

     
   
     
 

Covid-19 izplatību ierobežojošie noteikumi

Starptautiskā sporta deju festivālā “Baltic Rising Stars 2021”

 
 
 

Sacensībās drīkst piedalīties dejotāji, treneri, treneru asistenti (vecāki), tiesneši, apkalpojošais personāls, uzrādot sadarbībspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (QR kods) vai derīgu negatīvu Covid-19 testu.

Ieeja: Galvenā Semarah Hotel Lielupe ieeja – no Bulduru prospekta.

Visiem dalībniekiem nepieciešams uzrādīt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu (QR kods) vai negatīvu derīgu Covid-19 testu, t. sk. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu izglītojamos, kuriem pēdējās nedēļas laikā veiktais Covid-19 tests ir negatīvs.

Pirms sacensībām un sacensību starplaikos dalībniekiem obligāti jālieto sejas maskas un jāievēro 2m distance no citiem dalībniekiem, t. sk. ģērbtuvēs, gaidot grimu un gaidot savu sacensību kārtu, lai dotos uz deju laukuma. Maskas atļauts noņemt tikai savu sacensību laikā, uzliekot grimu vai ēdienreižu laikā.

Vietas treneriem un viņu asistentiem saskaņā ar norādēm pasākuma vietā.

Treneriem, asistentiem, apkalpojošajam personālam, grimētājiem un citām saistītām personām maskas atļauts noņemt tikai ēdienreižu laikā!

Tiesneši tiesnešu zonā un vērtējot dejotāju sniegumu drīkst nelietot maskas.

Noteikumi var tikt precizēti atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem.

 

Skatītājiem – 03.10.2021. vakarā:

Pasākuma norises vietā skatītājiem paredzēta atsevišķa ieeja – no Meža prospekta.

Visā pasākuma norises laikā skatītāji nedrīkst apmeklēt sacensību dalībnieku (sportistu, treneru, apkalpojošā personāla, tiesnešu un rīkotāju) atrašanās zonu!

Pasākumu drīkst klātienē apmeklēt tikai pilnībā vakcinētās vai Covid-19 izslimojušās personas, uzrādot QR sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Ievērojot visus nosacījumus, skatītāji var atrasties norises vietā bez sejas maskas un neievērojot 2m distanci.

Par Covid noteikumu ievērošanu atbildīgā persona – Laura Kampare.

Par pasākumu atbildīgā persona – Aigars Svars.

 
     
 

COVID-19 Spread Restriction Rules for the

International Dance Sport Festival “Baltic Rising Stars 2021”

 
     
 

When arriving in Latvia it is necessary to fill out the Covid Pass form available at https://www.covidpass.lv/en/ or https://www.covidpass.lv/ru/.

Athletes, coaches, coach assistants (parents), judges and service staff are allowed to participate in the competition after presenting Covid-19 vaccination or recovery from the disease certificate (QR code) or a negative Covid-19 test result.

Entrance: Main Semarah Hotel Lielupe entrance – from Bulduru prospekts.

All participants are required to present either Covid-19 vaccination or recovery from the disease certificate (QR code) or negative valid Covid-19 test result, including interest education and vocational education programs for learners who have tested negative for Covid-19 in the last week.

Before and in the intermissions of competitions the participants must use face masks and keep 2m distance from other participants! This includes wardrobes, waiting for the make-up and waiting for your turn to go on the dance floor. Masks do not have to be used during the live competition of the event program, while applying make-up or having a meal.

Masks don’t have to be used during the live competition programme event.

Places for coaches and their assistants according to marks at the place of the event.

Coaches, assistants, service staff, make-up artists and other related personnel are only allowed to take the masks off during meals!

Adjudicators in their zone and while judging the performance of the dancers are allowed to not wear masks.

The rules may be updated depending on national restrictions in force.

 

Spectators – the evening of the 3rd of October 2021:

The spectators will have a separate entrance – from Meža prospekts.

Throughout the event spectators are not allowed to visit the area designated for participants (athletes, coaches, service staff, adjudicators, and organisers)!

The event may be attended only by fully vaccinated persons or persons having recovered from Covid-19 by presenting a QR certificate and an identity document.

Spectators can view the event without wearing masks and without keeping the 2m distance.

Person responsible for compliance of the Covid rule enforcement – Laura Kampare.

Person responsible for the event organisation – Aigars Svars.

 
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Semarah Hotel Lielupe,

Bulduru pr. 64/68
Zāle Jūrmala

 

Piektdien, 1.oktobrī

MEISTARKLASES

 

19.00 BAČATA - Mārtiņš un Anda

 

20.00 ARGENTĪNAS TANGO -
Zigmunds un Lāsma

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With RED CAB Taxi
Airport - Semarah hotel Lielupe
approx 18 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.